พ.ต.ต.สุรกฤษฎิ์ กุลสุร เหมือนมี
สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู
QR Code สำหรับจองคิวออนไลน์ ตม.จว.หนองบัวลำภู
Facebook ตม.จว.หนองบัวลำภู
บริการออนไลน์
สมุดโทรศัพท์ สตม.
Video Presentation
จำนวนผู้เข้าชม
website counter

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักร

📣 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถอยู่และทำงานได้
ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 2564
➡️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน